Da Vinci

10Thousand Fireflies

Al sinds oktober hadden we het plan om naar de tentoonstelling van Da Vinci in het oude postkantoor in Rotterdam te gaan…en op de laatste dag van de tentoonstelling is het eindelijk gelukt.

Since October we already had planned to visit the exhibition of Leonardo Da Vinci. Today -at the final day of this exhibition– we finally had the opportunity to see this exhibition which was held in the old post office in Rotterdam.


Notitieboekje/ Little notebook


Zelftrommelende trommel (wanneer de kar in beweging komt, wordt het mechaniek geactiveerd)/Self Drumming Drum (The mechanism activated when the car is in motion)


Ontwerp voor een duikerspak, gemaakt van varkenshuid
Design for a diving suit, made of pigskin


Een paar van zijn bekende tekeningen/A few of his famous drawings

Leonardo da Vinci zag het lichaam als een prachtige, compacte machine geschikt voor een scala aan bewegingen.
Hij ontleedde en schetste de lichamen van…

View original post 284 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s